Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vreckovka

(šatôčka, ručníček)

doplnok mužského a ženského sviatočného odevu. Bola z jemného plátna s rozmermi asi 20x20 cm, obvykle v jednom rohu vyšívaná, s okrajmi olemovanými čipkou či výšivkou. Ženy a dievky mali vreckovku zastrčenú za pásom alebo ju držali v ruke. Mládenci na západnom Slovensku nosili vreckovku väčších rozmerov, ktorá bola zasunutá do rázporkov súkenných nohavíc. Slúžila tiež ako ľúbostný alebo zásnubný dar. Vreckovka prenikla do tradičného ľudového odevu z odevu šľachticov a mešťanov v 17.-18. storočí.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: odevné doplnky
Literatúra: Socháň, P.: Ručníček ako dar u slovenskej mládeže. In: Slovenský obrázkový kalendár, roč. 53, 1924, 69-74.