Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vlniak

Žena zahalená do vlniaka, Litava, okr. Krupina, 1976. Foto: A. Pranda, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

druh vrchného odevu žien. Vlniak je štvorcová vlnená textília, s rozmermi asi 170x170 cm, strojovo tkaná alebo pletená, na okrajoch so strapcami, obvykle tmavých farieb (čierna, hnedá, zelená) a ich kombinácií. Do tradičného odevu prenikol začiatkom 20. storočia. Postupne nahradil odevnú plachtu, kožuch alebo kabát, ktoré dovtedy slúžili na ochranu proti chladnému počasiu. Svoju obľubu u staršej generácie žien na dedinách si udržal aj začiatkom 21. storočia.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: odevná plachta, vrchný odev
Literatúra: Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.