Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

umývanie

oplachovanie tela alebo predmetov tekutinou, najčastejšie vodou. Tvorilo základ telesnej hygieny a niektorých liečebných praktík. V duchovnej kultúre bolo považované za magický očistný a prosperitný úkon. Charakteristické je pre obrady prechodu – prvý kúpeľ novorodenca, svadba, pohreb a významné dni cyklických sviatkov – Štedrý deň, Traja králi, Zelený štvrtok, Veľký piatok. Tečúcej vode sa pripisovala nadprirodzená moc, zabezpečujúca zdravie, silu. Voda sa načierala rukou smerom k sebe alebo proti prúdu, aby všetko dobré prichádzalo a zlé odchádzalo. Donášala sa pred východom slnka. Vkladali sa do nej predmety ako symboly želaných vlastností – peniaze, železo, jablko, zrno. Účinok mali znásobiť aj zariekania. Spoločné umývanie, pri ktorom sa na potoku obradne umývala celá rodina, malo zabezpečiť jej súdržnosť. Voda, v ktorej sa človek umyl, sa často za zvláštnych podmienok používala aj na čarovanie.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: telesná hygiena
Literatúra: ---