Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sviatočný odev

súbor odevných súčastí a odevných doplnkov, ktoré nosili muži a ženy na rôzne spoločenské a sviatočné príležitosti. Skladal sa zo základných súčastí mužského a ženského odevu. Jeho súčasťou boli aj súčiastky vrchného odevu. Skladbu a materiál základných prvkov sviatočného odevu neovplyvňovalo ročné obdobie. Výnimkou boli niektoré plátenné súčasti, ktoré sa nosili iba v lete, u mužov gate na južnom a juhozápadnom Slovensku, u žien biela sukňa. K sviatočnému odevu mužov patril klobúk, u mládencov vyzdobený pierkom. Vydaté ženy nosili na hlave čepiec, ktorý bol nezakrytý, alebo sa naň rôznym spôsobom viazali šatky. Sviatočné účesy dievok mali zložitejšiu úpravu, ku ktorej v niektorých oblastiach patrila parta. Najrozšírenejšou sviatočnou obuvou mužov a žien boli čižmy. V odevných doplnkoch výrazne prevažovala estetická funkcia. Postupné utváranie sa samostatného sviatočného odevu dokladajú niektoré horské oblasti, kde ešte začiatkom 20. storočia slúžili na tento účel nenosené súčasti pracovného odevu. V priebehu 19. storočia sa v hospodársky prosperujúcich oblastiach čoraz častejšie nosili popri sebe súčasti z priemyselných i jemnejších domácich materiálov. Výberom materiálov a výzdobou sa utvárali miestne a krajové zvláštnosti sviatočného odevu. K miestnym a krajovým zvláštnostiam prispela aj mestská móda, ktorá sa uplatnila najmä v ženskom sviatočnom odeve. Na zábavy, nedeľné popoludnia, pochôdzky do mesta sa nosil polosviatočný odev z menej nákladných alebo už nosených súčastí sviatočného odevu, prípadne nového pracovného odevu. Do polovice 20. storočia ostával sviatočný odev reprezentačným odevom aj v tých dedinách, kde ho už bežne nenosili.

Autor: Viera Nosáľová

Pozri aj: mužský odev, ženský odev, dievocký odev, mládenecký odev
Literatúra: ---