Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rukavice

Rukavica tkaná na drevenej forme, Veľká Udiča, okr. Považská Bystrica, 1991. Foto: H. Bakaljarová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

doplnok mužského pracovného odevu. Boli jednoprstové (palčiaky), chránili prsty, dlaň a zápästie. Zhotovovali sa podomácky – šitím z domáceho súkna, pletením na 4 ihliciach z doma spradenej ovčej vlny alebo tkaním na drevenej forme. Používali sa najmä pri práci s drevom, pri furmančení. V horských oblastiach sa ich nosenie zachovalo až do polovice 20. storočia. Ženy všeobecne rukavice nenosili. Zobrali si ich len v prípade, že v zime vykonávali ťažkú, svojim charakterom mužskú prácu.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: odevné doplnky
Literatúra: ---