Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

robotnícky odev

Odev robotníkov pracujúcich v strojárskej dielni, Trenčianske Teplice, okr. Trenčín, 20. roky 20. storočia. Repr. H. Bakaljarová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

pracovný odev robotníkov. Tradičný odev s prevahou odevných súčiastok bielej farby, náročný na údržbu, nebol vhodný do práce vo väčšine priemyselných odvetví, alebo v baniach a kameňolomoch. Priemyselní robotníci a baníci spravidla ako prví na dedinách odkladali súčasti tradičného odevu a začali nosiť nielen do práce, ale aj vo sviatočné dni odev mestského strihu z domáceho, na tmavo zafarbeného plátna, alebo cenovo dostupnú konfekciu. S rozvojom priemyselnej výroby v prvej polovici 20. storočia sa postupne najrozšírenejším pracovným odevom mužov stali montérky – kabátik a nohavice z modrého kepru. Stavovský robotnícky odev sa vyvinul len u baníkov.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: pracovný odev, banícky odev
Literatúra: Zubercová, M.: Fotografie ako prameň výskumu robotníckeho pracovného odevu. In: Múzeum, roč. 30, 1985, č. 1, 24-31.
Zubercová, M.: Robotnícke odievanie ako doklad spôsobu života. In: Múzeum, roč. 34, 1989, č. 1, 25-28.