Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

remeselnícky odev

Odev kováča s koženou zásterou, Terchová, okr. Žilina, 1972. Foto: E. Munková, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

súbor odevných súčiastok tvoriacich oblečenie remeselníkov. Do 16. storočia patrili remeselníci väčšinou k mestskému obyvateľstvu a nosili odev, ktorý bol ovplyvnený dobovou mestskou módou a zodpovedal ich sociálnemu postaveniu v rámci mesta. V priebehu 16. a 17. storočia, v súvislosti s hospodárskym úpadkom spôsobeným stavovskými povstaniami a vojnami s Turkami, sa časť remeselníkov presťahovala z miest do poddanských mestečiek a dedín. Spolu s remeslom si do nového prostredia preniesli aj spôsob života a v rámci neho aj spôsob obliekania. Odlišnosť odevu remeselníkov od odevu roľníkov pretrvala do začiatku 20. storočia. Okrem všedného a sviatočného odevu nosili remeselníci pri práci odevné súčiastky, ktoré súviseli s charakterom ich práce. Kováči, garbiari nosili kožené zástery, obuvníci, stolári zelené zástery, mlynári biele zástery, mäsiari takisto biele plátenné zástery a vlnené pepitové kabátiky. Odev vidieckych remeselníkov, spolu s dobovou mestskou módou bol vzorom pre odev žien a zvlášť mužov, ktorí začali v 19. storočí pracovať mimo svojho dedinského prostredia, najmä v priemyselných podnikoch.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: remeselníctvo, pracovný odev
Literatúra: ---