Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pranie

Pranie na potoku, Ladzany, okr. Krupina, 1970. Foto: J. Botík, Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

čistenie odevných súčiastok a bytového textilu pomocou vody a pracích prostriedkov, najčastejšie mydla. Farebné odevy sa prali v koryte na pracej doske s mydlom, iba v teplej vode. Len bielizeň a bytový textil sa vyvárali v mydlovom roztoku v kotle alebo veľkom hrnci. Opraný odev a textil v potoku vyplákali a sušili rozvešané na plote alebo žŕdke. Staršou formou prania bolo zváranie. Pravidelnosť prania až do polovice 20. storočia súviselo s množstvom zásob šatstva a bytového textilu. Pralo sa až vtedy, keď sa ich nazbieralo dostatočné množstvo. Špinavý použitý odev a bytový textil sa skladoval na vzdušnom mieste, spravidla v komore. Ešte začiatkom 20. storočia bolo zvykom prať v dlhších, aj mesačných intervaloch. Častejšie sa pralo v letnom období, vždy v určité dni v týždni. Vždy sa pralo pred Vianocami a Veľkou nocou. Nové, jemnejšie či farebné materiály, ktoré prenikali do tradičného odevu, si vynucovali zmeny v spôsoboch prania.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: odevná hygiena, zváranie
Literatúra: ---