Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pracka

kovové spínadlo opaskov, remeňov, káps a konských postrojov. Podľa tvaru sa delili na štvorcové, polkruhové, kruhové, elipsovité alebo loďkové. Podľa upevnenia tŕňa na jednostranné a dvojstranné. Podľa formy a spôsobu výzdoby sa delia do viacerých regionálnych typov – pohronské, podpolianske, liptovské, gemerské a spišské pracky. Pracky sa zhotovovali buď odlievaním do hlinených foriem, podobne ako zvonce, alebo sa vysekávali z hrubšieho mosadzného plechu. Zdobili sa vyrážaním, rytím a prerezávaním do bohatých ornamentálnych kompozícií. Remene sa zapínali na jednostranné pracky. Na opaskoch sa používali dvojstranné pracky loďkového tvaru. Rozmerné, ozdobne profilované a prerezávané pracky boli na remeňoch káps z Liptova, Oravy, Novohradu a Gemera.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: opasok, kapsa
Literatúra: Polonec, O.: Slovenské opasky, kapsy a spínadlá. Martin 1960.