Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pastiersky odev

Sviatočný odev pastierov oviec, Žakarovce, okr. Gelnica, 1953. Foto: J. Látalová, Archív negatívov Ústavu  etnológie SAV v Bratislave

súbor odevných súčastí, doplnkov a pomôcok, ktoré tvorili odev pastierov. Základ pastierskeho odevu, najmä pastierov svíň a hovädzieho dobytka tvoril pracovný odev konkrétneho regiónu. V ich odeve sa najdlhšie udržalo nosenie haleny a bundy. Doplnkom boli tanistra, bič alebo dlhá palica a trúba, ktorou ráno oznamovali odchod na pastvu. V priebehu 1. polovice 20. storočia odev pastierov strácal tradičný charakter a preberal prvky mestského odevu z lacných materiálov. Do zvláštnej formy stavovského odevu sa v 20. storočí vyvinul len odev pastierov oviec. Jeho základ tvorili súkenné nohavice, kožuštek, široký opasok, široký klobúk a krpce, ktoré sa spolu s koženou kapsou a valaškou sa stali symbolom pastierskeho odevu a ovčiarskeho zamestnania.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: pastierstvo, halena, bunda
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982