Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pás

(opasovačka, posek)

doplnok ženského, zriedkavejšieho mužského odevu. Ženské pásy slúžili na prepásanie základného odevu, mužské na prepásanie vrchného odevu. Nosili sa v niektorých regiónoch Nitrianskej a Trenčianskej stolice, v Liptove, Honte a v Novohrade. Pásy sa zhotovovali podomácky alebo remeselne pletením na ráme alebo tkaním na kartičkách. Technika zhotovenia určovala vzory a miestne zvyklosti farebnosť. Mohli byť bez vzorov, jednofarebné, najčastejšie červené, modré, čierne alebo vzorované, viacfarebné. Ako pásy sa používali aj okraje súkna alebo rôzne druhy kupovaných hodvábnych stúh, vlnených alebo bavlnených tkaníc. Nosenie pásov zaniklo spolu so zánikom tradičného odevu.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: pletenie, pletiarstvo
Literatúra: Socháň, P.: O ženských pásoch. In: Národopisný sborník, roč. 1, 1939, 28-33.