Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ostrohy

doplnok mužských čižiem pri tradičnom tanci. Skladali sa z poloblúka, ktorý bol upevnený buď na päte alebo podpätku a zo snímateľného ramienka, vo vidlici ktorého boli zavesené 1-3 kovové (najčastejšie mosadzné) kolieska. Pri chôdzi, tanci a zrážaní podpätkov kolieska vydávali štrngot zvýrazňujúci rytmus tanca. V prvej polovici 20. storočia, s výnimkou severného Slovenska, boli na ostatnom území typickým tanečným doplnkom. Na východnom. Slovensku, najmä v Zemplíne boli znakom vynikajúcich tanečníkov, ktorí ich nosili nielen na tanec, ale aj do kostola alebo na jarmok. Pôvodne ostrohy slúžili na ovládanie koňa jazdcom.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: ---