Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

onuce

(kusťonky, šatienky)

druh obutia do vrchnej obuvi. Zhotovovali sa z pruhov plátna alebo súkna, do ktorých sa ovinuli nohy. Plátenné onuce sa obúvali v letnom a súkenné v zimnom období. Obúvali sa do koženej, vlnenej aj súkennej obuvi. Tvorili súčasť pracovného i sviatočného obutia mužov, žien a detí. Ich nosenie do gumených čižiem pretrvalo aj v 20. storočí. V zimnom období boli onuce pre lepšiu izoláciu pred chladom doplnené v obuvi slamou, senom alebo papierom.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: pančuchy
Literatúra: ---