Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odev svadobných funkcionárov

Odev mladuchy a družbu, Železník, okr. Svidník, 1967. Foto I. Kleinová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

základ odevu družíc, družbov, starejšieho, oddavača a starejšej tvoril sviatočný odev doplnený o niektoré prvky, ktoré boli svojou znakovou funkciou spájané so svadbou. Znakom odevu družíc boli party a družbov pierka, ktoré sa odlišovali od party mladuchy a pierka ženícha. Znakom družbu bola aj palička, valaška alebo fokoš, ozdobené stuhami a rozmarínom. Vo východnej časti Slovenska to bola aj dlhá obdĺžniková šatka uviazaná krížom cez hruď. Palica alebo i halena, mohla byť tiež znakom starejšieho alebo oddavača. Znakom starejšej mohol byť ozdobný čepiec. Odev svadobných funkcionárov mohli dopĺňať aj ďalšie znaky v podobe šatiek alebo uterákov, ktoré mali zastoknuté vo vreckách, za opaskom alebo uviazané krížom cez hruď. Začiatkom 20. storočia, s postupným zánikom funkcie niektorých svadobných funkcionárov, najmä starejšieho, oddavača a starejšej zanikli aj ich znaky.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: družica, družba, starejší, starejšia
Literatúra: ---

galéria