Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odevné doplnky

predmety z textilu, kože, kovu a iných materiálov, ktoré mali v mužskom a ženskom odeve okrem praktickej aj znakovú funkciu. Ich existencia v odeve vypovedala o príležitostiach, na ktoré bol odev určený, a tiež o postavení a vzťahoch jednotlivca v lokálnom alebo širšom spoločenstve.

1. mužské odevné doplnky: remeň, opasok, šatka na hrdlo, šál, rukavice, zápästky, vreckovka, pierko a kapsa.

2. ženské odevné doplnky: pás, rôzne šatky a stuhy, okružie, rukavice, zápästky, vreckovka a voňačka. Za ženské odevné doplnky možno považovať aj bižutériu a šperky.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: remeň, opasok, mužská šatka na hrdlo, rukavice, zápästky, vreckovka, pierko, kapsa, pás, okružie, voňačka
Literatúra: ---