Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odev do hrobu

odevné súčasti, ktoré mal mŕtvy oblečené v truhle. Mŕtveho pred oblečením poumývali a učesali, mužov aj oholili. Malé deti sa pochovávali v bielom, najčastejšie len v plátennom odeve. Dievčatká a chlapcov pochovávali vo sviatočnom odeve, dievčatká s venčekom na hlave. Slobodné dievky a slobodných mládencov pochovávali oblečených ako na sobáš. Dievke dali do truhly partu, mládencovi pierko. Dievky mali v truhle vlasy rozpletené. Žene, ktorá zomrela pri pôrode alebo v tehotenstve, dali do truhly výbavu pre dieťa – pôlku na nosenie, perinku s povojníkom a oblečenie. Do truhly sa dávali tiež obľúbené predmety mŕtveho. Oblečenie, ktoré bolo v styku s mŕtvym sa zvyčajne spálilo alebo sa dalo žobrákom. Ešte v 19. storočí existoval zvyk pochovávať, najmä mužov v odeve z plátna. Až koncom 19. storočia sa začali ženy i muži pochovávať v tmavom sviatočnom, smútočnom odeve. Staršia generácia, najmä ženy si ešte počas života pripravila odev do hrobu.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: smútočný odev
Literatúra: Bednárik, R.: Smútočný kroj a prevládajúca farba v ňom. In: Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 23, 1931, 16-21.