Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obuv

prostriedky ochrany nôh pred vplyvom prírodného prostredia a počasia. Podľa druhu materiálu z ktorého bola obuv zhotovená sa na Slovensku v minulosti nosila kožená, vlnená a drevená obuv. Podľa formy možno jednotlivé druhy rozdeliť na nízku a vysokú obuv. Nízku koženú obuv predstavujú krpce, pantofle a janičiarky – archaický predchodca topánok. Nízku vlnenú obuv tvoria kolcúny – súkenné krpce, papuče bez sáry alebo s nízkou, len po členok siahajúcou sárou. Veľmi zriedkavou nízkou drevenou obuvou boli celodrevené dreváky alebo dreváky s koženým zvrškom. Vysokú koženú obuv tvoria boty a čižmy. Vysokú vlnenú obuv predstavujú papuče s vysokou pletenou sárou, kapce a váľanky. Všetky druhy nosili muži i ženy, rozlišovali sa len spôsobom výzdoby, mužská obuv bola nezdobená, ženská obuv bola miestami zdobená štepovaním alebo presekávaním. Vnútorným obutím do tradičných druhov obuvi boli plátenné alebo súkenné onuce a tiež vlnené pletené alebo súkenné kopytcia. Až do začiatku 20. storočia bolo bežným javom, že muži i ženy v letnom období pri práci pri dome alebo na poli chodili bosí. Zánik nosenia tradičných foriem obuvi začiatkom 20. storočia spôsobila hromadná priemyselná výroba lacných druhov obuvi. Aj k tradičnému odevu začali muži nosiť baganče a ženy topánky.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: baganče, boty, čižmy, janičiarky, krpce, kolcúny, kopytcia, papuče, kapce, váľanky
Literatúra: ---