Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mužská zástera

Odev muža s mužskou zásterou, okolie Senice, 1972. Foto H. Bakaljarová, Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

súčasť mužského základného pracovného aj sviatočného odevu kryjúca dolnú časť tela. Mužské zástery sa šili z domáceho i továrenského plátna prevažne modrej farby. Na juhu stredného Slovenska sa nosili i biele plátenné alebo čierne glotové a kartúnové zástery. Základnou funkciou mužskej zástery bolo nielen chrániť gate alebo nohavice pred prílišným znečistením pri práci, ale tiež z estetického hľadiska zakrývať nezopnutý rázporok na gatiach. Staršou formou mužskej zástery bola zástera do pása, podobná ženskej zástere. Bola buď úzka, z jednej poly plátna alebo široká z dvoch pôl, pričom prvá forma bola rozšírenejšia. Druhá, mladšia forma zástery, ktorá mala náprsník, bola prevzatá do tradičného odevu z pracovného odevu remeselníkov. V južných oblastiach Slovenska v 19. storočí nosili zásteru vo všedné i sviatočné dni všetci muži, mládenci i ženatí. Začiatkom 20. storočia začalo nosenie zástery postupne zanikať.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.