Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

tradičná oblasť

Tradičné oblasti Slovenska – 1. Kysuce, 2. Orava, 3. Považie 4. Turiec, 5. Liptov, 6. Spiš, 7. Šariš, 8. Severný Zemplín, 9. Myjavská oblasť, 10. Horné Ponitrie, 11. Stredoslovenská banská oblasť, 12. Pohronie, 13. Gemer a Malohont, 14Abov, 15. Južný Zemplín, 16. Záhorie, 17. Trnavská oblasť, 18. Ponitrie, 19. Tekov, 20. Podpoľanie, 21. Malokarpatská oblasť, 22. Hont, 23. Novohrad, 24. Podunajsko, 2010.  Kresba Mojmír Benža.

menšie územie, oblasť, ktorá má prirodzené územné vymedzenie, vlastné pomenovanie a existenciu regionálneho povedomia jej obyvateľstva. Hranice tradičnej oblasti sú dané buď geograficky, alebo vznikli v priebehu historického vývoja hospodárskych, spoločenských a kultúrnych podmienok. Na Slovensku sa veľká časť tradičných oblastí sformovala v rámci hraníc bývalých uhorských žúp, ktorých hranice korešpondovali s prirodzenými hranicami geografických oblastí. Za takéto oblasti sú považované Turiec, Orava, Liptov, Spiš, Šariš, Zemplín, Tekov, Hont, Novohrad a Gemer. Vo väčšine prípadov ide o oblasti v horských oblastiach Slovenska. Popri tradičných oblastiach v hraniciach žúp vznikli aj oblasti v rámci iných geografických regiónov. Za takéto oblasti považujeme Záhorie, Kysuce, Horehronie, Zamagurie. V nížinných regionóch, bez výrazných prírodných hraníc sa tradičné oblasti nesformovali. Ak odborná literatúra člení aj toto územie na oblasti, vo väčšine prípadov ide o umelo vytvorený názov a priestorové vymedzenie sa zvyčajne opiera o výskyt len niekoľkých javov tradičnej kultúry. Za takéto oblasti možno považovať Myjavskú oblasť, Trnavskú oblasť alebo Podunajskú oblasť a ďalšie. Osobité oblasti sa sformovali aj v prostredí etnických menšín. Pre nemeckú menšinu je to najmä Hauerland – oblasť medzi Nitrianskym (pôvodne Nemeckým) Pravnom a Kremnicou. Pre maďarskú menšinu je to Csallóköz (Žitný ostrov), Mátyusföld (územie medzi Sencom, Galantou a Novými Zámkami) alebo Bodrogköz (územie v juhovýchodnom cípe Slovenska).

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: župa, oblasť tradičnej kultúry
Literatúra: Ján Podolák Etnografické oblasti na území Slovenska ako podklad k monografiám o ľudovom staviteľstve In: Slovenský národopis, roč. 5, 1957, s. 529 - 537