Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Skansen

1. pomenovanie stredovekých mestských šancí na ostrove Djurgảrden, na predmestí Stockholmu (Švédsko). Na ich mieste bola 1891 verejnosti sprístupnená muzeálna expozícia štyroch prevezených a nanovo postavených usadlostí. Múzeum bolo vybudované A. Hazeliom, ktorý sa inšpiroval svetovými výstavami v Paríži (1867) a vo Viedni (1873).

2. v prenesenom význame slova pomenovanie múzea v prírode.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: múzeum v prírode
Literatúra: Etnomuzeológia . Teória, metodológia, prax. Zost. Š. Mruškovič. Bratislava 1993.