Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

múzeum v prírode

múzejná expozícia vytvorená v prírodnom prostredí z prenesených originálnych stavebných objektov alebo ich kópií, ktoré nebolo možné z rôznych príčin preniesť. Expozíciu tvoria exteriéry aj interiéry objektov a rekonštrukcie prírodného prostredia, v ktorom sú objekty vystavené. Takto vzniknutá expozícia dokumentuje nielen stavebnú kultúru, ale aj spôsob života, vrátane historických výrobných, remeselných i priemyselných činností. Múzeum v prírode predstavuje tiež jednu z foriem ochrany objektov tradičného staviteľstva. Prvé skutočné múzeum v prírode na svete vzniklo 1891 na predmestí Štokholmu, na stredovekých šancoch, švédsky nazývaných Skansen. Jeho zakladateľom bol A. Hazelius.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: Etnomuzeológia . Teória, metodológia, prax. Zost. Š. Mruškovič. Bratislava 1993.