Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mantáci

regionálna skupina Nemcov, žijúcich v oblasti južného Spiša. Patria ku nej obyvatelia obcí Gelnica, Medzev, Mníšek, Smolník, Smolnícka Huta, Štós a Švedlár. Na pôvod pomenovania existuje niekoľko vysvetlení. Jeho pôvod možno pochádza z otázky položenej v miestnom nárečí Bos mant a? (nemecky Was meint er? slovensky čo tým myslí?) alebo z otázky obdobného charakteru položenej v maďarskom jazyku mi mondtak? (slovensky čo povedali?) keď nerozumeli maďarsky hovoriacim susedom. Pomenovanie je známe aj v hanlivom význame keď označuje ľudí, ktorí hovoria nezrozumiteľne. Nemecké obyvateľstvo dotknutých obcí ho však takto nevnímalo a stotožňovalo sa s nim. Svoje mantáctvo pestovalo najmä v podobe nárečia, tradičného odevu, niektorých miestnych jedál i zvykov.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: Nemci na Slovensku
Literatúra: Slowakei : Heimatland der Karpatendeutschen. Zost. Pöss, O. Bratislava 1997.
Richter-Kovarik, K. Kultúra mantáckej minority v období socializmu. In Slovenský národopis, , roč. 51, 2003, č. 3, s. 321-341