Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

horniaci

regionálne skupiny v rozličných oblastiach Slovenska. Svoje pomenovanie dostali od obyvateľov nižšie položených oblastí. Oblasti obývané horniakmi boli horniaky, nemajú však presne vymedzené hranice a navyše sú tieto hranice pohyblivé. Protikladom sú dolniaci. Označenie horniak–dolniak závisí od miestneho hodnotenia polohy sídel, ktoré je v každej oblasti iné. Skupiny nemajú jednotné územné ani kultúrne vymedzenie.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: dolniaci
Literatúra: ---