Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

habáni

(anabaptisti, novokrstenci)

príslušníci radikálneho nábožensko-sociálneho hnutia, ktorí uznávali len krst v dospelosti. Vznikli ako odnož reformácie M. Luthera najprv v Porýní, potom vo Švajčiarsku, Bavorsku, Rakúsku a Taliansku. Prví habáni sa na Slovensku usadili 1535 keď boli vyhnaní z Moravy. Usadili sa vo viacerých obciach Záhoria. Keď sa pomery na Morave upokojili vrátili sa. Roku 1546 sa ich situácia zhoršila a znova sa sťahovali na Slovensko. Usadili sa v Sobotišti, Brodskom, Moravskom Jáne a ďalších lokalitách. Časť habánov z Brodského prešla 1588 do Veľkých Levár, kde založili jeden z najvýznamnejších habánskych dvorov. Roku 1618–20 sa habáni na Morave znova angažovali do povstania českých stavov a preto ju museli 1621 natrvalo opustiť.

Habáni hoci boli prevažne remeselníkmi, zaoberali sa i poľnohospodárstvom. Boli výbornými staviteľmi. Boli tiež mlynármi, garbiarmi, zámočníkmi, nožiarmi a kováčmi. Vyrábali ťažké povozy i ľahké kočiare. Najznámejšími sa stali výrobou maľovanej fajansy. Vynikali v príprave tradičných liekov a ranhojičstve. Ich ženy boli žiadanými pôrodnými babicami. Bývali v spoločných domoch, spoločne jedávali rovnaké jedlá. Nosili rovnaký odev. Výchovu detí i starostlivosť o starých a nevládnych zabezpečovali spoločne. Spoločným potrebám slúžilo tiež všetko, čo vypestovali. Peniaze, ktoré utŕžili za svoje výrobky dávali do spoločnej pokladnice. Za každých okolností hovorili pravdu. Odmietali vykonávať verejné úrady, bojovať a platiť dane. Nepožičiavali si peniaze a ani ich nepožičiavali. Zaznávali obchodovanie. Svoje výrobky predávali za pevné ceny a nikdy sa o cene nejednali. Súkromný majetok považovali za hriešny. Všetky tieto zásady prísne dodržiavali. Ťažké škody utrpeli za tridsaťročnej vojny (1618–48), stavovských povstaní i počas tureckých nájazdov. Začiatkom 80. rokov 17. storočia boli habánske dvory tak schudobnené a vyrabované, že sa už nevládali vykupovať. Roku 1685 sa preto rozhodli že sa rozdelia a začnú hospodáriť individuálne. V priebehu nasledujúcich storočí splynuli so slovenským obyvateľstvom.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: Kalesný, F.: Habáni na Slovensku. Bratislava 1981.