Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dolniaci

regionálne skupiny v rozličných oblastiach Slovenska. Svoje pomenovanie dostali od obyvateľov vyššie položených oblastí. Oblasti obývané dolniakmi boli dolniaky, nemajú však presne vymedzené hranice a navyše sú tieto hranice pohyblivé. Protikladom sú horniaci. Pomenovanie dolniak-horniak sa odvíja od miestneho vnímania polohy sídel, ktoré je v každej oblasti iné. Skupiny nemajú jednotné územné ani kultúrne vymedzenie.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: horniaci
Literatúra: ---