Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

magické prostriedky

Počas štedrovečerného stolovania boli niektoré, v hospodárstve a domácnosti inak bežne používané predmety využité ako magické prostriedky na zabezpečenie zdravia, súdržnosti či bohatstva rodiny. Papín (okr. Humenné), 20. storočie. Prevzaté z: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 77

prostriedky používané v praktikách, pri ktorých sa má cieľ dosiahnuť uplatnením princípov mágie. Môžu nimi byť ľudia, zvieratá, predmety, rastliny, nerasty a biologické látky, ale aj pohyby, gestá či reč. Na to, aby sa aktivizovala potenciálna magická moc a účinnosť prostriedkov, sú potrebné presne určené okolnosti, situácia a spôsob. V domácom hospodárstve inak bežne používaná sekera sa stala magickým prostriedkom, keď ju položili šestonedieľke pod posteľ na ochranu pre zlými silami alebo ostrím hore vyložili na dvor počas búrky, aby ľadovec nezničil úrodu; potom sa opäť využívala na pôvodný účel. Slovo lužeš (klameš) sa mohlo stať liečebným magickým prostriedkom, ak ho človek povedal osobe, ktorá na otázku, čo má na oku, odpovedala, že jačmeň. Vyskakovanie žien na fašiangy bolo magickým prostriedkom zabezpečenia vysokého rastu ľanu; odmietavé gesto pri liečebnej procedúre malo zahnať bradavice a podobne.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: mágia, mágia slova, magické čísla, magické úkony, zariekanie, liečebné praktiky, jačmeň, štedrovečerný stôl, ľan siaty, bradavica, búrka
Literatúra: Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V.: Čas radosti veselosti. Bratislava 1991, 15.