Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

studňa

Studňa, Senohrad, okr. Zvolen, 1961. Foto: Jana Kleinová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

zdroj pitnej vody vyhĺbený v zemi, na rozdiel od prameňa s vyvierajúcou vodou. Voda sa zo studne naberala do dreveného vedra. Z plytších studní pomocou dreveného háku – kvaky alebo vahadlovej studne so sochovou konštrukciou. Z hlbších studní sa voda vyťahovala pomocou rumpálu a reťaze nakrúcanej na valec. Vonkajšia úprava studne bola riešená štvorhrannou zrubovou alebo murovanou, asi 60–80 cm vysokou ohrádkou, na studniach s rumpálom často aj so strieškou. Okrem individuálnych studní v jednotlivých dvoroch boli bežnou výbavou dedinských sídiel aj verejné, obecné studne. Pri studniach sa spravidla nachádzali aj válovy na napájanie dobytka. S rozvojom stavebných remesiel sa ako jedno z odvetví vyšpecifikovalo aj studniarstvo.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: studniarstvo
Literatúra: ---

galéria