Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

baganče

druh nízkej koženej obuvi remeselnej alebo priemyselnej výroby. Baganče sa zhotovovali z hrubšej hovädzej kože, najčastejšie čiernej farby. Siahali po členky, nízka sárička sa vpredu šnurovala. Boli mužskou obuvou najmä k pracovnému odevu. Od začiatku 20. storočia postupne nahrádzali tradičné druhy obuvi – krpce, boty alebo čižmy. Pôvodne boli baganče obuvou vojsk rakúsko-uhorskej armády, ktorá vznikla r. 1868 uzákonením všeobecnej brannej povinnosti.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krpce, boty, čižmy
Literatúra: ---