Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

terakota

porézny výrobok z raz pálenej neglazovanej a nepatinovanej červenkastej, respektíve oranžovočervenej hliny. Menšie terakotové figurálne sošky boli známe už v praveku. Výrobu terakoty priviedli na vysoký stupeň umeleckej dokonalosti Rimania. Ich vplyvom sa na naše územie dostali medzi inými importovanými druhmi keramiky aj výrobky z terakoty (terra silligata).

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Güntherová-Mayerová, A.: Slovenská keramika. Martin 1942.