Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rožok

Hrnčiar Ladislav Kováč pri výzdobe misy pomocou rožku. Šivetice (okr. Revúca), 1951. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: V. Vydra

1. pomôcka na zdobenie hrnčiarskeho riadu zo zvieracieho rohu, ukončeného husím brkom. Keramická farba naliata do rožka steká cez zrezané brko na nádobu. Používal sa na strednom a východnom Slovensku. Na západnom Slovensku sa miesto neho pracovalo s gurgulou, hlinenou nádobkou s dvoma otvormi: väčším sa keramická farba nalieva, menším steká na nádobu cez husie brko. Rožkom a gurgulou sa maľovalo na surový alebo raz pálený črep;

2. ozvučnica (roztrub), ktorou je ukončená píšťala gájd, vyrobená z rohu alebo plechu;

3. označenie oselníka z rohu.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: gajdy, oselník
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.
Petrakovičová, A.: Heřman Landsfeld. Majster a znalec džbankárskej výroby. Modra 2009.