Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mliečnik

Mliečnik. Pozdišovce (okr. Michalovce), koniec 19. storočia.  Foto: E. Plicková. Prevzaté z Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959, obr. 59

(dluhaň, kozák, kozáčik, latka, mliešar, šiňak)

hlinená vyššia nádoba s mierne vydutým korpusom a vysoko posadeným uškom, niekedy na hrdle s malým žliabkom (pyštek), s obsahom 0,5 – 1,5 l. Používala sa na varenie a uskladňovanie (kysnutie) mlieka. Mliečniky boli na hrdle a vo vnútri glazúrované priehľadnou bezfarebnou alebo priehľadnou farebnou glazúrou. Zvyčajne boli bez výzdoby. Od stredoveku boli súčasťou kuchynského inventára vidieckych domácností na celom Slovensku. Umyté ich sušili nastoknuté na plote alebo zavesené na držiakoch zo samorastov.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: glazúra, mlieko
Literatúra: Turzová, M.: Belujské hrnčiarstvo. Martin 1990.
Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu. Zborník Etnograf a múzeum, VII. (Bodorová, O., ed.). Rimavská Sobota 2004.