Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krpka

Krpka. Novohrad, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: autor neznámy

(čepák, hrkáč, buťkáš)

hrnčiarska, fajansová, kameninová, sklená alebo drevená nádoba na tekutinu, s uškom a úzkym hrdlom ukončeným jedným alebo viacerými plastickými prstencami, tiež s ručne formovanou výlevkou (pyštek). Pôvodne slúžila na prenášanie a uchovávanie chladnej vody v teréne, pri poľných prácach. Najstaršie krpky pochádzajú z v neskorostredovekých nálezov. Ešte aj na začiatku 20. storočia boli bežné krpky zadymované alebo glazované len na hrdle a vnútri nádoby, ale tiež celé polievané s jednoduchou alebo náročnejšou výzdobou. Proti usádzaniu vodného kameňa sa dávala dovnútra krpky keramická guľôčka, ktorá pri pohybe hrkala. Hlinené krpky so špecifickými výzdobnými znakmi vyrábali na celom území Slovenska všetky hrnčiarske dielne. Fajansové krpky, ktoré prevzali tvar hrnčiarskych, sa začali vyrábať v západoslovenských dielňach v 18. storočí pod názvom čepáky. Krpky často patrili medzi funkčné i reprezentačné kusy inventára roľníckych i remeselníckych domácností.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: čierny riad, glazúra, hrnčiarstvo, majolika
Literatúra: Čomajová, O.: Hrnčiarstvo v Gemeri. Katalóg výstavy. Rimavská Sobota 1977.
Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.
Polonec, A. - Turzová, M.: Pukanská keramika. Martin 1962.
Turzová, M.: Belujské hrnčiarstvo. Martin 1998.

galéria