Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kazetový obraz

Obraz  Panny Márie z Albendorfu, orámovaný vencom z umelých kvetov. Pamiatka z púte. Zohor (okr. Malacky), 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová

obraz, soška alebo fotografia umiestnená pod sklom na kazetový spôsob v prehĺbenom poli ozdobenom sušenými, papierovými alebo voskovými kvetmi, korálikmi. Od 17. storočia sa kazetové obrazy zhotovovali v kláštoroch strednej Európy pre cirkevné a rehoľné účely. V 18. storočí, keď ich obľuba vrcholila, sa v niektorých kláštorných dielňach vyrábali na zákazku pre meštianske domácnosti. Kombinované z olejotlačových obrazov, sošiek Panny Márie a svätých z dreva, vosku alebo kašírovacích materiálov sa v 19. storočí začali objavovať aj v zámožnejších dedinských domoch. Kládli sa do kultového kúta, kde tvorili súčasť domáceho oltárika. Kazetové obrazy sa prinášali ako pamiatky z pútí: so soškami Piety zo Šaštína, s porcelánovými soškami Svätej rodiny z Rakúska. Súčasťou drahších, vzácnejších kazetových obrazov bol aj poloautomatický hrací mechanizmus.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: kút, obraz, olejotlač, oltár, Pieta
Literatúra: Danglová, O.: Dekor / Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda, Bratislava 2001.

galéria