Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kaplnka

Kaplnka pri ceste v poli. Sebechleby (okr. Zvolen), 1982. Súkromný archív pozitívov  J. Botíka. Foto T. Szabó.

malá sakrálna stavba na príležitostné náboženské obrady bez farskej právomoci. Situovaná býva uprostred obce namiesto kostola, v cintoríne, vo viničnej hore alebo na významných miestach v chotári. Vo vnútri kaplnky býva malý oltár, prípadne socha alebo obraz svätca, ktorému je zasvätená, niekde aj zopár lavíc. Kaplnka máva spravidla vežičku so zvonom. Mnohé pretrvávali ako relikty zaniknutých osád a cintorínov. V architektonickom stvárnení vidieckych kaplniek sú obsiahnuté rôzne slohové vplyvy, najčastejšie prvky provinčného baroka. Zreteľná je na nich štýlová príbuznosť s architektúrou a výtvarným prejavom ľudových staviteľov v príslušných regiónoch.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: cintorín
Literatúra: ---

galéria