Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hrniec

Hrnce na varenie z prelomu 19. a 20. storočia. Dolné Plachtince, okr. Lučenec. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto R. Mikulová

(variak, širáň)

keramická, kovová alebo smaltovaná plechová nádoba určená na varenie, prenášanie, ako aj na krátkodobé skladovanie potravín. Tvar hrncov bol rôzny – valcovitý, súdkovitý, rovný, kónický, s pokrievkou či bez pokrievky. Hrnce mohli byť bez dekóru alebo minimalisticky zdobené. Názvom sa prispôsobovali funkcii, ktorú plnili (zásobnica, kútny hrniec, svadobný hrniec) a pod. Niektoré zvláštne funkcie vyžadovali aj osobité tvary. Keramické hrnce s plochým alebo rovným dnom, zvyčajne s dvomi uchami, sa používali na varenie a ohrievanie na otvorenom ohnisku. Vyrábali sa zo zadymovanej alebo glazovanej hrnčiny, neskôr z kameniny. Kovové (liatinové) hrnce, ktorých spotreba sa rozšírila v 19. storočí v súvise so zavedením kuchynských sporákov, mali podobný tvar ako hlinené. Smaltované hrnce boli zvyčajne vo vnútri biele, na vonkajšej strane rôzne sfarbené. Ich dekór sa prispôsoboval obľube florálnych motívov oblasti, pre ktorú boli určené.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Plicková, E.: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Bratislava 1996.
Polonec, A.- Turzová, M.: Pukanská keramika. Martin 1962.

galéria