Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

gatry

Gatrový vzor. Západné Slovensko, 19. storočie. Depozitár ÚĽUV. Foto O. Danglová

druh výšivky v sieti utvorenej vyťahovaním nití podkladovej látky. Nadväzuje na reticellu – renesančnú šitú čipku, ktorá sa v kláštornej výšivke na Slovensku udržala do 19. storočia. V krojovej výšivke trnavských obcí Križovany nad Dudváhom a Vlčkovce známa v podobe križovianskych gatrí, ktorých výskyt sa dáva do súvisu so znalosťou výšivkovej produkcie mníšok z kláštora v neďalekom Zavare.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: dierková výšivka, výšivka na sieti
Literatúra: Danglová, O. : Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa. Bratislava 1985.
Kautmanová, M.: Dierková a gatrová výšivka v slovenskej umeleckej výrobe. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 1962.