Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prvý apríl

deň bláznov. Obyčaj vytvárať žartovné situácie zadávaním nelogických úloh, vykonávaním nelogických činností, vymýšľaním uveriteľných klamstiev. Robiť si z niekoho blázna, posielať s prvým aprílom je tradícia známa z mnohých kultúr Európy aj Ameriky. Do mestskej kultúry, najmä medzi remeselníkov a študentov prenikla z Nemecka a Rakúska. Deň sa chápal ako nešťastný deň, keď nastal na svete chaos; podľa ľudových vysvetlení sa narodil (alebo zomrel) Judáš, z neba bol zhodený na zem Lucifer. Obyčaj posielať učňov a tovarišov s prvým aprílom (napríklad kúpiť lakeť nehaseného vápna do apatieky) bol na Slovensku zaznamenaný v 19. storočí. Nákup neexistujúcej veci mal pripomínať nekonečnú cestu Krista od Pontia k Pilátovi. Prvoaprílové žarty sú stabilnou súčasťou repertoáru študentských tradícií (premiestňovanie sa do iných tried, obliekanie civilného oblečenia s prvkami karnevalového kostýmu a podobne) takmer na celom Slovensku.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: učeň, tovariš, remeselnícke obyčaje, študentské obyčaje
Literatúra: [...]: Na prvého apríla. In: Tatranský orol, 9, 1928, 119.