Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

gazdiná

1. žena, ktorá mala v rodinnom gazdovstve na poli i v domácnosti na starosti oblasť ženských povinností a prác. Spravidla ňou bola manželka gazdu, matka, svokra či stará matka (s oslovením baba, mama, stará mama) ostatných členov rodiny. Stála v rodinnej hierarchii hneď za gazdom, po jeho smrti či počas jeho neprítomnosti mohla viesť aj celé gazdovstvo, hoci zväčša len dočasne. Miestami zastávala aj niektoré úlohy gazdu: napríklad delenie jedla, rovnomerné míňanie celoročných potravinových a iných zásob, z ktorých si ostatní nemohli brať bez jej povolenia, rozdeľovanie rodinných financií. Jej postavenie v rodine symbolizovala aj práca, ako príprava pokrmov a podávanie jedla na stôl. Prideľovala ostatným ženám (nevestám i dcéram) prácu najmä podľa veku, výhodnejšiu dostali zväčša staršie. Po jej smrti sa gazdinou stávala spravidla najstaršia dcéra či nevesta.;

2. po boku sezonárskeho gazdu funkcia vedúcej poľnohospodárskych robotníčok pri sezónnych prácach.

Autor: Ľubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj: gazda, gazdovstvo, sezonárstvo
Literatúra: Botík, J.: K problematike rodinného života v oblasti Krupinskej vrchoviny. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 386-416.
Kandert, J.: Skuteční a ideální obraz rodiny v jedné horehronské vesnici. In: Slovenský národopis, roč. 24, 1976, č. 3, 464-471.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.