Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výslužka

(opáčka, koštovka, nádielka, pošajdes)

časť jedál, koláčov, cukroviniek, alkoholických nápojov posielaná príbuzným, susedom, priateľom a známym ako prejav vďačnosti, priazne či pozornosti pri rodinných oslavách (svadba) alebo zabíjačkovej večeri. V prípade účasti sa výslužka dávala všetkým prítomným, neprítomným ju roznášali deti, za čo boli obdarované malou peňažnou čiastkou. Spoločenská norma vyžadovala vrátiť výslužku pri podobnej príležitosti darcom. Táto reciprocita sa nevyžadovala v prípadoch, keď výslužka spĺňala funkciu naturálneho daru chudobnejšej rodine alebo pozornosti váženej osobe s vyšším spoločenským statusom (farár, notár a podobne).

Autor: Zita Škovierová

Pozri aj: dar
Literatúra: Škovierová, Z.: Kooperácia v dedinskom spoločenstve (Problémy terminológie a systemizácie). In: Slovenský národopis, roč. 41, 1993, č. 1, 259-270.