Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

oldomáš

Oldomášom sa uzavrela kúpa dobytka.  Jarmok v Detve, 1. polovica 20. storočia. Fotoarchív Slovenského národného múzea v Martine. Foto: P. Socháň

pohostenie alkoholickými nápojmi, prípadne jedlom na záver spoločnej práce, pri uzavretí dohody alebo inej významnejšej udalosti. Bol prejavom vďaky za spoločne vykonanú prácu, spokojnosti s ňou. Vyjadrovala sa ním spokojnosť a radosť na záver určitej udalosti (kúpa, predaj, voľby, skladanie účtov z funkcie či služby, zmierenie hnevníkov a podobne). Pri niektorých spoločných prácach (napríklad lúpanie kukuričných klasov, páračky) alebo po úspešných udalostiach, ktorých sa zúčastnila aj mládež, prerástla hostina miestami na zábavu s hudbou, spevom a tancom. Náklady na úhradu pri nájomnej práci a výpomoci znášala rodina, pre ktorú účastníci pracovali, pri predaji predávajúci. Po spoločných prácach sa oldomáš platil z obecnej či spolkovej pokladnice. Oldomáš je i v súčasnosti živou obyčajou, najmä pri výpomoci a spoločnej práci. Má stále silnú záväznosť a miestami sa stáva prejavom rodinnej prestíže.

Autor: Zita Škovierová

Pozri aj: spoločné práce, výpomoc
Literatúra: Škovierová, Z.: Bezplatná pomoc v roľníckom spoločenstve. In: Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1995, 30-51.