Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kurva

1. (ľahká žena, radodajka) – hanlivé označenie ženy, ktorá často strieda sexuálnych partnerov;

2. prostitútka, žena, ktorá vykonáva pohlavný styk za odmenu. Častejší jav v mestách, ale aj v dedinskom prostredí bolo takéto správanie známe a tolerované;

3. hanlivé označenie človeka s krivým charakterom;

4. fašiangová maska muža preoblečeného za ženu, s nalíčeným obličajom a sexuálnym správaním. Jeho partnerom je kurváč, ktorý znázorňuje mestského šviháka.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: ---
Literatúra: Salner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 82-86.