Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hlásnik

Nočný vartáš. Lednica (okr. Považská Bystrica), rekonštrukcia, 1978.  Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: Tibor Szabó

(bachter, vartáš)

nočný strážnik, obecný sluha. Jeho úlohou bolo držať požiarnu stráž, dozerať na dodržiavanie nočného pokoja, chrániť dedinu pred nemravníkmi a zlodejmi. K jeho úradnému výstroju patrili: halena, halapartňa alebo palica, hlásny roh alebo trúba, lampáš. Službu nastupoval po zotmení a končil s brieždením. Pri obchôdzke dediny odtruboval každú hodinu. V lete trúbil na večierku o 22.00 hodine, v zime o 21.00 hodine. Čas ohlasoval vo veršoch. Z celého územia Slovenska ja známa, s malými regionálnymi obmenami, dur-molová hlásnická pieseň „Chvál každý duch Hospodina…“. Samostatná funkcia obecného hlásnika zanikla na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. V čase žatvy, mlatby, keď bola zvýšená potreba chrániť úrodu pred požiarom, služba nočného strážnika sa obyčajne zosilnila. Spravidla sa v nej vystriedali muži zo všetkých domov.

Autor: Katarína Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: obecný sluha
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, K., Stoličná, R.: Spoločenstvo obce a rodiny. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 171-189.
Filová, B.: Spoločenský a rodinný život. In: Slovensko. Ľud – II. časť. B. Filová a kolektív. Bratislava 1975, 947-984.