Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kolomyjka

Pieseň Zakukala kukuvočka… Prevzaté z publikácie Šišková, R. – Mušinka, M. – Hrušovský, J.: Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska. Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech. Praha 2009, 302.

1. Krátka lyrická pieseň s ustálenou dvojriadkovou izometrickou strofou (každý riadok pozostáva zo 14 slabík, má malú cezúru po 4., veľkú po 8. slabike). V písomných záznamoch sa vyskytuje od 16. storočia. Na území západnej Ukrajiny je to najvitálnejší a najživší piesňový žáner. Na Slovensku sa vyskytuje najmä východne od rieky Laborec, ale aj v iných regiónoch obývaných Rusínmi (aj medzi povojnovými rusínskymi presídlencami z Rumunska na Tachovsku v západných Čechách). Kolomyjky sú známe aj ako svadobné prekáračky a sprievodné piesne k rovnomennému tancu. Napriek ustálenej forme je v kolomyjke priestor na improvizáciu. Tzv. kolomyjkový verš práve kvôli ľahkosti a ohybnosti s obľubou využívali ukrajinskí básnici (Ševčenko, Franko, Rudanský, Duchnovič, Pavlovič) aj štúrovci. Podľa B. Bartóka kolomyjka ovplyvnila maďarskú ľudovú hudbu;

2. temperamentný tanec realizovaný v rýchlom tempe a 2/4 takte, sprevádzaný rovnomennými piesňami a hudbou. Rozšírený je na Ukrajine, najmä západnej, a u Rusínov severovýchodného Slovenska ako sólový, párový a skupinový tanec. Podľa niektorých bádateľov názov je odvodený od podstatného mena „kolo“, iní ho spájajú s mestom Kolomyja.

Autor: Mykola Mušinka

Pozri aj: ---
Literatúra: Šišková, R. – Mušinka, M. – Hrušovský, J.: Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska. Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech. Praha 2009.

audio

Pieseň Zakukala kukuvočka… Prevzaté z publikácie Šišková, R. – Mušinka, M. – Hrušovský, J.: Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska. Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech. Praha 2009, 302.