Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hry pri mŕtvom

(komašni, lopatky)

súčasť pohrebných obradov. Konali sa pri zomrelom (v pitvore alebo chyži), neskôr inde (stodola, dvor) po dva večery pred pohrebom, keď rodina vo dne v noci mŕtveho strážila. Rituálne bdenie a hry boli podmienené strachom (poverčivosťou), že zanedbaním povinnej starostlivosti sa z mŕtveho môže stať revenant alebo upír. Aktérmi boli obvykle mládenci i mladí ženatí muži za prítomnosti pozostalých a susedov. K rozšíreným patrili hry na ďida a babu, pri ktorej sa ďid zvykol pováľať s dievkami po zemi. V rozvinutejších formách vystupovali aj čort (obdoba masky deda či medveďa) a anheľ, zápasiaci o dušu hriešnika (motív putovania duše do neba alebo do pekla). Postava carja predstavovala hriešneho vladára, pykajúceho v pekle za svoje hriechy. V iných hrách čerpali zo sveta zvierat (puľka, kurka, kobyla/kuň, baran, koza, zajac, holubky, pčoly) a ľudí (meľnycja, jarmarok, koňa kuvaty, na asentýrku, na ďivadlo), časť tvorili súperivé hry (barana rizaty, salo rizaty). Hry boli obvykle späté s predstieraním usmrcovania, erotického správania (bozkávanie, opačovanie, pohybové imitácie), s bitím povrieslom, skrúteným ručníkom (rušnyk, šejka/šyjka, šuk bjut, snopy jisty) alebo drevenou lopatkou, podľa čoho dostali aj názov. Časté bolo aj oblievanie vodou.

Hry pri mŕtvom sa vyskytovali v obciach s rusínskym či ukrajinským etnikom v okolí Bardejova, Svidníka, Medzilaboriec a Sniny, miestami sa ako zvyk udržali do polovice 20. storočia. Súvisia s historicky staršími hrami, ktoré sprevádzali pohreb a pohrebnú hostinu až do stredoveku (trizna, strava). Spoločné črty majú s obdobnými hrami ukrajinskými (svičinňa, komašni) a rumunskými (mastile de priveghi). Stráženie mŕtveho spojené s hrami je na Slovensku známe aj u Rómov. Hry s imitáciou mŕtveho (Umrevec) bývali niekde súčasťou zábavy na priadkach.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: hry, maska, pohreb
Literatúra: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Ed. E. Krekovič. Bratislava 1993.
Botík J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001.