Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

trasakovanie

technika výzdoby keramického riadu, ktorej princípom bolo, že farbivo z rožka vytekalo na polotuhý povrch nádoby, predtým poliatej vrstvou farebnej hlinky. Ďalšia farebná hlinka vytekajúca z rožka sa za mokra spojila s nedosušenou základnou vrstvou. Pri otáčaní hrnčiarskeho kruhu tým vznikol zvláštny hnedo-zelený melírovaný vzor. Výzdobnú techniku zaviedol v 70. rokoch 19. storočia modranský džbankár Štefan Odler.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: rožok
Literatúra: Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.