Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svietnik

Drevený svietnik. Pohorelá (okr. Brezno), 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Repro kresby: Juran

(posvetáč)

predmet z dreva, samorastu, kovu, keramiky, dreva alebo skla uspôsobený na bezpečné umiestnenie alebo prenášanie sviečok. Používaný pri liturgických obradoch ako stojan na oltárne sviece, v svetskom prostredí tvoril súčasť svetelného zdroja. Do dedinského prostredia prenikol pravdepodobne až koncom 18. a v 19. storočí, keď vystriedal pôvodné svietenie lúčmi. Pre chudobnejšie vrstvy sa však použitie svietnikov s horiacimi sviecami obmedzovalo skôr na sviatočné a obradové príležitosti. Svietniky boli rôznych foriem – jedno, troj, švornohé, jedno alebo viacramenné, nízke, vyššie, mohli byť upravené ako luster. Podomácky sa zhotovovali zo samorastov a dreva. Najrozšírenejšími drevenými svietnikmi v ľudovom štýle boli v Európe svietniky na štyroch nohách, ukončené konskými hlavami. Na Slovensku také vyrábali pastieri. V dedinskom interiéri sa používali tiež svietniky kované, vyrobené z plechu, liateho bronzu, zo skla a keramiky ako produkty sklárskych hutí a keramických dielní. Osobité medzi keramickými boli svietniky figurálnych tvarov.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: lúč
Literatúra: Bednárik, R.: Prehľad osvetľovacích zdrojov na Slovensku. In Časopis MSS 22, 1930, s. 65-73.

galéria