Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svastika

grafický znak vychádzajúci z tvaru kríža so zahnutými ramenami, niekedy naznačujúci kruhový motív. Jeho názov má pôvod v sanskrite a znamená jestvovanie dobra. Pripisoval sa mu význam solárneho symbolu (Slnko) ako prísľubu šťastia, ktorému sa tvarovo ešte viac približoval zmnožením ramien do podoby vírivej ruže. V podtatranských dedinách sa tento motív na krasliciach označoval ako ruža na šťastie. Motív svastiky ako vírivej ruže sa v slovenskej ľudovej ornamentike vyskytoval aj v rezbárskej výzdobe črpačiek, umiestňoval sa pri vstupe do domu (Terchová), objavoval v rytom dekóre na prachovniciach, zriedkavo ako motív obradových koláčov (okolie Zvolena).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: geometrická ornamentika, prachovnica, Slnko
Literatúra: Danglová, O.: Slnko, mesiac, hviezdy v mytologických predstavách a ľudovej obrazotvornosti. In Kult a živly. Uherské Hradište, Vsetín 1999.
Smeets, R.: Sign, Symbols and Ornaments. New York, Cincinnati, Toronto, London, Melbourne 1975.
Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959.