Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

šúpolie

listy kukuričného klasu, používané na zhotovovanie úžitkových a dekoratívnych predmetov. Surovinovou základňou pre vznik a rozšírenie výroby predmetov zo šúpolia, najmä košov, boli južné oblasti Slovenska s vhodnými klimatickými podmienkami na pestovanie kukurice. Spracovanie šúpolia sa tu rozvinulo koncom 19. storočia. Úroveň domácej výroby nadobudlo v 20. rokoch 20. storočia v okolí Nových Zámkov, Galanty, Komárna, Dunajskej Stredy. V Nesvadoch ešte v 60. rokoch 20. storočia pracovalo so šúpolím okolo 500 žien. V polovici 20. storočia sa okrem výroby úžitkových predmetov rozvinula aj výroba figúrok na motívy tradičných dedinských postáv. Zaviedla ich výtvarníčka Kamila Rauchová pri návrhoch suvenírov inšpirovaných náhodným používaním kukuričných klasov pri detských hrách. Pri ich realizácii využila zručnosť žien pracujúcich so šúpolím. Najschopnejšie výrobkyne jej návrhy potom obohatili a rozšírili o ďalšie námety a detaily. Záujem o sortiment figurálnych suvenírov zo šúpolia pretrváva dodnes.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: bábika
Literatúra: Rauchová, K.: Bábiky z kukuričného šúpolia v slovenskej ľudovej umeleckej výrobe. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 1963.