Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

štvorec

znak, ktorého symbolická hodnota vychádza z pravidelnej formy štyroch rovnakých strán. Cez aspekt významu čísla štyri vyznačuje svet, je symbolom štyroch svetových strán. V tejto podobe prenesený do ľudového sviatkovania a obradov (procesie, ktoré sa konali na Božie telo, sa zastavovali pri štyroch oltároch obrátených na štyri svetové strany). V ľudovom prostredí na Slovensku bol ornamentálny motív štvorca ako dekór bez hlbšieho symbolického významu prítomný v tkaninách, výšivke, rezbárstve.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: Božie telo, geometrická ornamentika
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.