Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

štukatúra

Štukatúra z priečelia domu z roku 1932. Karná (okr. Humenné), 1972. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: J. Botík

plastická výzdoba stavieb štukou – jemnou hmotou z rýchlo tvrdnúcej zmesi sadry, vápna a piesku. Používala sa v slohovej architektúre. V ľudovom prostredí na Slovensku sa udomácnila koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia v bohatších oblastiach západného Slovenska, na južnom Slovensku, kde bola najvýraznejšie zastúpená v Gemeri. Umiestňovala sa na vizuálne najexponovanejších častiach domu, na štíte, na novších domoch orientovaných pozdĺžne k ceste, na priečelí, kde vizuálne členila plochu steny najmä okolo okien a brány. Niektoré dekoratívne prvky, nápisy a datovanie tvorili miestni murári, ozdobnejšie články výzdoby sa kupovali už ako hotové. Keďže dekorácia fasády stavbu značne zdražovala, mohli si ju dovoliť len zámožnejší roľníci a predovšetkým navrátilci z Ameriky. Štukatúra sa tak v tradičnom dedinskom prostredí stala výrazom hierarchizácie.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: štít
Literatúra: ---

galéria